Felhantering/ändring/renovering av lägenhet

Generellt

Stadgarnas § 31 anger ramverk.
Eftersom ventilationen är frånluftsbaserad så får ingen ändring av ventiler eller fläktsystem göras.
Föreningen installerade nya Franke-fläktar i alla lägenheter 2012. Dessa har rätt funktion för husets konstruktion.
Avloppsrensning av gemensam stam bekostas av föreningen, den del som endast betjänar lägenheten i fråga bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Våtrum

Ändring/renovering av våtrum kräver speciell hantering, se nedan:

  1. Informera med lapp i trapphuset om startdatum och slutdatum för renoveringen och eventuella vattenavstängningar.
    Glöm inte att kontaktperson med telefonnummer ska anges på lappen.
  2. Arbeten får endast utföras enligt gällande tider angivna i föreningens regler.
  3. Städa upp och håll rent i trapphuset.
  4. Tänk på placering av säck för eventuella sopor (inga sopor eller saker i trapphus)
  5. När isolering av wc/badrum är gjort (innan kakel/klinker sätts) -  kontakta Johan Granqvist, helst via majl på johanlaxtrappan@drjg.se eller tel 070-857 75 00. Gör det någon dag innan isoleringen är klar så att vi kan boka en tid för föreningens kontroll. Dvs ingen officiell besiktning, dessa garantier ägs av den som utför arbetet.
  6. Firman som ska utföra arbetet måste vara ansluten till både Pers Branschregler (BKR) och Säkervatten, deras regler ska följas.
  7. Föreningen ska vid avslutat arbete ha en kopia på kvalitetsdokument enligt BKR och Säkervatten som företaget som utför arbetet ska ge er vid avslutat arbete.

Har ni ytterligare frågor kring renovering av wc/badrum får ni självklart kontakta Johan.