För boende

Här hittar du information om bostadsrättsformen, andrahandsuthyrning, garageplatser, felanmälan, trivselregler, m. m.

Allmänt om bostadsrätt

Med bostadsrätt har man s.k. nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och lägenheterna och bostadsrättsinnehavaren måste vara medlem i denna förening. Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgarna) och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt (bland annat Bostadsrättslagen). Följs inte dessa så finns risken att nyttjanderätten till lägenheten förverkas.

Som medlem i en bostadsrättsförening har du stor möjlighet att påverka ditt boende. Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.

Fakta, lagar och fördjupning – http://www.bobattre.se/Fakta.asp?Page=P05

Bostadsrättlagen – http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910614.htm

Andrahandsuthyrning

Ansökan
Ansök skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse om att få hyra ut lägenheten i andra hand. Ansökningen måste göras via blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning som finns att hitta under fliken ”dokument”. Skicka blanketten till Brf Laxtrappan, Siklöjevägen 14, 13531 Tyresö eller lägg i föreningens brevlåda i nr 14.
Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Brf Laxtrappans styrelse förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning på person som hyr i andra hand. Kostnaden för denna är ca 300 kr och debiteras ägaren till bostadsrätten. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut ska de meddela dig skälen till sitt beslut.

Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.

Föreningen kan, enligt stadgar, ta ut en engångsavgift för administration av andrahandsuthyrning. Avgiftens storlek är maximerad till 10% av basbeloppet.

Vilka regler gäller?
Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har »beaktansvärda skäl« enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill ”provbo” med din partner.

Det är alltid du som bostadsrättsägare som har ansvaret för lägenheten och för dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen, t ex vad gäller att betala avgifter, att grannarna inte blir störda och att den så kallade vårdnadsplikten sköts.

För övrigt gäller bostadsrättsföreningens regler. Brf Laxtrappan medger andrahandsuthyrning för sex månader med möjlighet till förlängning ytterligare sex månader. Notera dock att kontroll med pantinnehavare, i förkommande fall, måste göras.

Hur mycket tar man betalt?
Hyran sätts genom en överenskommelse mellan dig och din hyresgäst. Tidigare krävdes att man endast tog ut så kallad brukshyra, men genom ny lagstiftning (Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad) har en friare hyressättning blivit tillåten. Vid tvist om hyrans storlek kan hyresgästen fortfarande överklaga till hyresnämnden.

Skriv kontrakt med din hyresgäst!
Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är.

Faktablad
Fastighetsägarna har tagit fram ett informativt faktablad om andrahandsuthyrning av bostadsrätter som finns längst ner på sidan (Andrahandsuthyrning bostadsrättshavare hyresgäst).

Nyttig info för alla boende i Bostadsrätt
http://www.bobattre.se

Föreningsinformation

Organisationsnummer: 716421-3436
Bankgiro: 5331-2906

Elavtal

Brf Laxtrappan står för elavtalet och debiterar faktisk förbrukning ett kvartal i efterskott.

Försäkring

Hemförsäkring tecknas per lägenhet av den boende. Bostadsrättstillägg för alla lägenheter tecknas av föreningen.
Föreningens försäkring finns hos If och den har beteckning SP595382.8.1

TV (digital)

Tillhandahålls av Telia. Den box som finns i varje lägenhet tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid utflyttning.
Se till att koppla in Din box till det digitala nätet. Det analoga försvinner den 30/6-20.

Bredband och IP-telefoni

Tillhandahålls av Telia. Hastighet på bredbandet är 100 MB men uppgraderas under hösten till 250 MB. Modemet tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid utflyttning.

Autogiro

Blankett för anmälan finns under fliken dokument.
Ifylld och underskriven blankett skickas direkt till Brf Laxtrappan ID 48501, Box 84, 831 21 ÖSTERSUND .

Administrativa avgifter:

  • Pantförskrivning 1.0% av gällande basprisbelopp
  • Överlåtelser 2,5% av gällande baprisbelopp
  • Ovanstående belopp är i enlighet med föreningens stadgar och följer lag 1962:381.

Garage

93 bilplatser i carport, 300kr/mån. Kontakta Birgit Katsoulaki på 070-441 1669 för avtal.

Beställning av extra låsbrickor

Beställning kan göras hos Birgit Katsoulaki på telefon 070-441 1669

Tre brickor ingår per lägenhet, 2 extra kan beställas till 150 SEK per styck. Efter dessa kostar varje bricka 300 SEK.

Ekonomisk förvaltare

Simpleko AB hanterar föreningens ekonomi. Telefon 018-66 01 60 mån – tors mellan 9-12
Mail: info@simpleko.se
Adress till Laxtrappan hos Simpleko AB är: Brf Laxtrappan ID 48501, Box 84, 831 21 Östersund.

Fastighetsskötsel och Felanmälan

HSB Stockholm sköter den tekniska förvaltningen av våra fastigheter. Felanmälan gör ni måndag till fredag 07:00-16:00 på 010-442 1000. Jourmontör kan kontaktas vid akuta fel som inte kan vänta. Vid stopp i avlopp skall dock GG Högtryckstjänst (08-257906) kontaktas. Misstänkt säkringsproblem hanteras av någon i styrelsen.

Besiktning vid överlåtelse

Föreningen besiktigar alla lägenheter före överlåtelse för att säkerställa att ventilation etc är i skick som krävs av kommunen.
Det är samma typ av besiktning som sker i alla lägenheter i Tyresö kommun.

Fönster och utvändig kondens

Energieffektiva fönster isolerar så effektivt att nästan ingen rumsvärme strålar ut till det yttersta glaset.
Kondens kan bildas under vår och höst då luftfuktigheten är hög och himlen är klar. När det blir ljust värms luften och torkar glaset.
Utvändig kondens på ett fönster är alltså ett bevis på att fönstret effektivt hindrar rumsvärmen från att stråla ut. Mer info på sidan dokument.

Telefonnummer:

  • Felanmälan(HSB Servicecenter) 010-442 1000
  • Via web www.hsb.se/stockholm
  • Jourmontör Telefon: 08-657 77 18
  • Hissar (Hissen AB) 08-618 4848
  • Telia för TV, bredband och IP-telefoni 020-240 250
  • Belysning utomhus och i trapphus www.miljobelysning.nu/felanmalan

Ombyggnad/reparation

Alla större ombyggnationer/reparationer ska före start godkännas av styrelsen. Lämna information per mail eller i föreningens brevlåda i nr 14.

Kontakta Johan Granqvist för alla ärenden relaterade till reparation/ombyggnad av våtutrymmen.

Johan nås på telefon 070-857 7500

Det går också bra att kontakta oss via kontaktformuläret under fliken ”kontakta oss”.

Hemsida:  www.laxtrappan.se