GDPR

GDPR

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller företag, myndigheter, organisationer och även bostadsrättsföreningar som hanterar personuppgifter.

GDPR ökar skyddet för dina data och din personliga information. För att läsa mer om dataskyddsförordningen kan du besöka https://www.datainspektionen.se/
BRF Laxtrappan  är en bostadsrättsförening och hanterar därmed bland annat sina medlemmars personuppgifter, nedan följer en beskrivning av de uppgifter som hanteras och i vilket syfte.

Boendehantering: Medlemsregister och lägenhetsförteckning för att bland annat kunna hantera avier (avgifts och hyres), parkeringsplatser och garage.

Fastighetshantering: Fastighets och medlemsregister för att bland annat kunna hantera erforderlig fastighetsskötsel, felanmälan från boende, serviceåtaganden samt övriga former av arbeten på mark och fastigheter. Registren hanteras av Förvaltning i Östersund AB.

Övriga register
Register för exempelvis stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, skrivelser mm. Registren hålls bland annat för att uppfylla föreningens lagstadgade krav att bevara protokoll, för att kunna svara på medlemmars frågor eller liknande aktiviteter. Dessa register hanteras antingen lokalt hos BRF Laxtrappan eller hos Förvaltning i Östersund AB.

Passerkortssystem
Passerkortsregister (brickor) för att möjliggöra passage genom ytterdörrar och garagegrindar. Detta register hanteras lokalt hos BRF Laxtrappan samt hos Baxec AB.

Har du frågor kring föreningens hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på laxtrappan.se alt. 0708 504850/070 4411669

Förfrågan om utdrag görs till Brf Laxtrappan