Nyheter

Gemensam el med individuell undermätning

Nu har vi startat och slutfaktura från er tidigare el-leverantörer kommer i dagarna. Fr.o.m. juli kommer faktisk elförbrukning att faktureras på samma avi som bostad och parkering men med ett kvartals fördröjning. Det betyder att aprils förbrukning debiteras i juli.

Ny avtalspart gällande trädgård och snöröjning

Vi har skrivit avtal med Terra Prima AB som är ett familjeföretag med lokaler i Tyresö. De kommer att ta hand om vår trädgård tills det är dags att snöröja igen.

Byte av radiatorventiler och termostater

Våra radiatorer (element) behöver nya ventiler och termostater för att fungera som avsett. Värmex AB kommer att hantera detta arbete med Stockholms Rörexpress AB som underentreprenad. Arbetet är planerat att starta 10/6. Mer information kommer någon vecka innan dess.

 

Styrelsen i Laxtrappan 2019 – 2020 efter stämma

Ordinarie:
Ordförande                              Johan Granqvist
Vice ordf                                   Birgit Katsoulaki
Kassör/sekreterare                Annika Engström
Ledamot                                   Anita Hjelm
Ledamot                                   Lena Nordmark

Suppleanter:
Rolf Sjölund
Elisabeth Granqvist
Sanna Larsen

Revisor:
Allegretto, Eva Stein

Valberedning:
Ilpo Hämäläinen
Camilla Svange-Lindkvist (sammankallande)
Charlotte Isaksson

 

 

 

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för alla lägenheter i föreningen.
Vi har undersökt vad som gäller i de fall då bostadsrättsägare tecknat eget tillägg och en skada skulle inträffa.
Försäkringsbolagen ger oss samma svar, lägenhetsinnehavaren kommer att skickas fram och tillbaks mellan bolagen och utredning kommer att ta lång tid.
Deras rekommendation är att endast ett tillägg ska finnas. Mer information kommer att läggas in på sidan ”För boende”.

 Diverse kom i håg

Du som flyttar från Laxtrappan:
1) glöm inte att lämna kvar modemet och den svarta boxen till TV:n. Tar Du dessa med Dig vid flytt blir Du debiterad 4000:- eftersom föreningen får betala den avgiften för en ny uppsättning. Och lämna även kvar alla papper med information om inloggningsuppgifter till TV, Bredband och trådlöst.
2) Notera nummer på alla brickor till entré, soprum och garage och lämna denna info i kuvert i föreningens brevlåda i nr 14
3) Adressändring