Nyheter

Corona och åtgärder

Handelsbanken har meddelat att de erbjuder amorteringsfrihet under 6 månader till privatpersoner som har lån i banken.
Ansökan finns att hämta på sidan Dokument.

Bredband och TV

Boxar och modem är utdelade. Saknar ni någon ”burk” eller kod så kan ni kontakta Lena eller Annika.

Styrelsen i Laxtrappan 2020 – 2021 efter stämma

Ordinarie:
Ordförande                              Johan Granqvist
Vice ordf                                   Birgit Katsoulaki
Kassör/sekreterare                Annika Engström
Ledamot                                   Anita Hjelm
Ledamot                                   Lena Nordmark

Suppleanter:
Rolf Sjölund
Sanna Larsen
Richard Nirling

Revisor: Eva Stein, Allegretto
Revisorsuppleant: Anders Karlén, Allegretto

Valberedning:
Camilla Svange-Lindkvist (sammankallande)
Charlotte Isaksson
Elisabeth Granqvist

 

 

 

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för alla lägenheter i föreningen.
Vi har undersökt vad som gäller i de fall då bostadsrättsägare tecknat eget tillägg och en skada skulle inträffa.
Försäkringsbolagen ger oss samma svar, lägenhetsinnehavaren kommer att skickas fram och tillbaks mellan bolagen och utredning kommer att ta lång tid.
Deras rekommendation är att endast ett tillägg ska finnas. Mer information kommer att läggas in på sidan ”För boende”.

 Diverse kom i håg

Du som flyttar från Laxtrappan:
1) glöm inte att lämna kvar modemet och boxen till TV:n. Tar Du dessa med Dig vid flytt blir Du debiterad 4000:- eftersom föreningen får betala den avgiften för en ny uppsättning. Och lämna även kvar alla papper med information om inloggningsuppgifter till TV, Bredband och trådlöst. Brandsläckare och brandfilt tillhör lägenheten och får inte tas med.
2) Notera nummer på alla brickor till entré, soprum och garage och lämna denna info i kuvert i föreningens postbox i nr 14
3) Adressändring