Våra regler

 TRIVSELREGLER FÖR BRF LAXTRAPPAN

 Meningen med reglerna är att skapa en trevlig boende-miljö.

 1. Hushållssopor ska slängas i de gröna kärl som är avsedda för hushållssopor. Inga kartonger i dessa kärl! Matavfall i bruna kärl.
 2. Hushållssopor och/eller andra sopor skall inte stå i trapphuset. Låt soporna vänta innanför er ytterdörr.
 3. Föreningens grovtvättstuga är endast avsedd för grovtvätt. Gör rent efter Dig – ta bort ludd etc så att nästa tvättare slipper problem.
 4. GLAS (flaskor, burkar, etc) slängs t.ex. i ”glasklockan” i korsningen Siklöjevägen/Sikvägen. Kartoner, färgburkar, däck etc tas till Återvinningscentralen.
 5. Trapphuset skall hållas fritt från kartonger, möbler, cyklar etc. Detta är ett måste ur brandskyddssynpunkt och därför kommer straffavgift (500 SEK) att utdelas samt bortforsling av föremål i trapphusen ske.
 6. Bollspel är inte tillåtet i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.
 7. Garagegrindarna skall stängas när ni kört ut bilen, såvida ingen annan finns innanför. Sker inte detta riskeras rätten till p-plats. Kom ihåg att föra grinden med handen till stoppläge, när grinden släpps fritt slås den dyra magneten sönder.
 8. Det råder p-förbud utefter hela gatan. Gästparkeringen är till för gäster, ej för boende.
 9. Ingen högre hastighet än 20 km/timme är tillåten efter gatan, vänligen respektera detta.
 10. Hundar rastas inte inom området. De ska även hållas kopplade inom hela området.
 11. Gräsmattan är ingen askkopp – kasta inte ut fimpar från fönster eller balkong. Spotta heller inte ut snus. Det är inte tillåtet att röka i trapphuset eller hissen.
 12. Det är INTE tillåtet att kamma/borsta sina husdjur i trappuppgången
 13. Vi skakar inte mattor, sängkläder eller annat från balkong eller fönster. De som bor under vill inte ha skräpet hos sig. Föreningen har en piskställning mitt emot port 20
 14. Före kl 8 och efter kl 19 vardagar (10 – 16 lördag/söndag/helgdag) så skall det vara ”normalt” tyst, dvs inget borrande/spikande eller ommöblering, etc. Tvätt/tork ska inte köras efter 22.
 15. Månadsavgiften för kommande månad skall betalas via BG 5331-2906 (eller AG) senast den sista i månaden innan. Den som inte betalar i tid riskerar att bli avhyst, se stadgar.
 16. Parabol(er) är inte tillåtet.

  KOMMUNENS REGLER SOM BERÖR OSS

 1. I Tyresö kommun råder koppeltvång på offentlig plats.
 2. Tvätt av motorfordon är inte tillåtet på gatan p.g.a. förorening av dagvatten
 3. Tomgångskörning tillåten högst 1 minut inom kommunens gränser.

BOSTADSRÄTTSLAGEN

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bostadsrattslag-1991614_sfs-1991-614/